U cara Trojana kozje uši

Bio je jedan car koji se zvao Trojan. U toga cara bile su uši kozje, pa je redom zvao berbere da ga briju; ali kako je koji išao, nije se natrag vraćao, jer kako bi […]

Čardak ni na nebu ni na zemlji

Bio jedan car, pa imao tri sina i jednu kćer, koju je u kafezu hranio i čuvao kao oči u glavi. Kad đevojka odraste, jedno veče zamoli se ocu svome da joj dopusti da iziđe […]

Carica Milica i zmaj od Jastrepca

Vala Bogu, vala jedinome! Car Lazare sjede za večeru, Pokraj njega carica Milica; Milica je sjeta nevesela, U obrazu bl’jeda i potmula; A pita je slavan car Lazare. „O Milice, o moja carice! „Što te […]

Početak bune protiv dahija

Spomenik Filipu Višnjiću u Kruševcu

Bože mili! Čuda velikoga! Kad se ćaše po zemlji Srbiji, Po Srbiji zemlji da prevrne I da druga postane sudija, Tu knezovi nisu radi kavzi, Nit’ su radi Turci izjelice, Al’ je rada sirotinja raja, […]

Ban Milutin i Duka Hercegovac

Manastir Ježevica kod Čačka

Često knjige zemlju prehođahu, ni ko znade kuda, ni otkud su. Knjige idu od Prizrena grada, od srpskoga silna car-Stevana, na Požegu banu Milutinu; ‘vako care banu govoraše: „Slugo moja, bane Milutine, opremi se u […]

Mitološka bića: Patuljci

Patuljak - ilustracija

Prema srpskoj mitologiji, patuljci su veoma mali ljudi (čoveku do kolena), izuzetno lukavi i prepredeni, sušta suprotnost velikim i glupim divovima tj. divljanima, prema kojima osećaju snažno neprijateljstvo. Ljudi se boje, a sa vilama su […]

Starac Vujadin

Đevojka je svoje oči klela: „Čarne oči, da bi ne gledale! Sve gledaste, danas ne viđeste Đe prođose Turci Lijevljani, Provedose iz gore hajduke: Vujadina sa obadva sina. Na njima je čudno odijelo: Na onome […]

Oranje Marka Kraljevića

Marko Kraljevic i Musa Kesedzija

Vino pije Kraljeviću Marko Sa staricom Jevrosimom majkom, A kad su se napojili vina, Majka Marku stade besjediti: „O moj sinko, Kraljeviću Marko, Ostavi se, sinko, četovanja, Jer zlo dobra donijeti neće, A staroj je […]