Spomenik Filipu Višnjiću u Kruševcu

Početak bune protiv dahija

Bože mili! Čuda velikoga! Kad se ćaše po zemlji Srbiji, Po Srbiji zemlji da prevrne I da druga postane sudija, Tu knezovi nisu radi kavzi, Nit’ su radi Turci izjelice, Al’ je rada sirotinja raja, […]

Starac Vujadin

Đevojka je svoje oči klela: „Čarne oči, da bi ne gledale! Sve gledaste, danas ne viđeste Đe prođose Turci Lijevljani, Provedose iz gore hajduke: Vujadina sa obadva sina. Na njima je čudno odijelo: Na onome […]

Marko Kraljevic i Musa Kesedzija

Oranje Marka Kraljevića

Vino pije Kraljeviću Marko Sa staricom Jevrosimom majkom, A kad su se napojili vina, Majka Marku stade besjediti: „O moj sinko, Kraljeviću Marko, Ostavi se, sinko, četovanja, Jer zlo dobra donijeti neće, A staroj je […]

Skadar

Zidanje Skadra

Grad gradila tri brata rođena, Do tri brata, tri Mrnjavčevića: Jedno bješe Vukašine kralje, Drugo bješe Uglješa vojvoda, Treće bješe Mrnjavčević Gojko; Grad gradili Skadar na Bojani, Grad gradili tri godine dana, Tri godine sa […]

Ženidba kralja Vukašina

Knjigu piše žura Vukašine u bijelu Skadru na Bojani, te je šalje na Hercegovinu bijelome gradu Pirlitoru, Pirlitoru prema Durmitoru, Vidosavi, ljubi Momčilovoj; tajno piše, a tajno joj šalje, u knjizi joj ovako besjedi: „Vidosava, […]

Ženidba Dušanova

Kad se ženi srpski car Stjepane, nadaleko zaprosi đevojku, u Leđanu, gradu latinskome, u latinskog kralja Mijaila, po imenu Roksandu đevojku; car je prosi, i kralj mu je daje. Car isprosi po knjigam’ đevojku, pak […]

Ženidba kneza Lazara

Vino pije silan car Stjepane u Prizrenu, gradu bijelome. Vino služi vjeran sluga Lazar, pa sve caru čašu preslužuje, a na cara krivo pogleduje. Care pita vjerna sluga Laza: „Oj Boga ti, vjeran slugo Lazo, […]

Dijete Jovan i ćerka cara Stefana

Bože mili, čuda velikoga! Od kako je svijet postanuo, nije ljepši cvijet procvatio, kako što je u Prizrenu gradu mila ćerca srpskog car-Stefana, a Milica lijepa đevojka. Milica je u kavezu rasla bez promjene petnaest […]