Felix Romuliana - Gamzigrad

Palata Felix Romuliana je jedan od najznačajnijih antičkih arheoloških lokaliteta u Srbiji, i nalazi se na blizu Gamzigradske banje kod Zaječara. Od 2007 se nalazi na UNESCO listi svetske kulturne baštine.

Felix Romulijana predstavlja rezidenciju rimskog imperatora Gaja Galerija Valerija Maksimijana, Dioklecijanovog zeta. Palati je dao ime po svojoj majci Romuli, paganki koja je prebegla u ovaj kraj i udala se za lokalnog meštanina. Služio je u vojsci cara Dioklecijana gde je izgradio uspešnu karijeru i stigao do visokog položaja.

Palata izgleda nikada nije dovršena, a carevi 4. veka su velelepni posed prepustili hrišćanskoj crkvi. Tokom 5. veka palata je razarana od strane varvara, a u 6. vek Romulijanu je Justinijan I obnovio u vidu pogranične tvrđave. Nakon najezde Slovena krajem 6. veka, nekadašnja carska rezidencija je napuštena. Moćan grad, na 6,5 ha, sa oko 20 utvrđenih kula. Unutra se nalazila raskošna palata, dva paganska hrama, tri hrišćanske crkve i druge građevine.

Podni mozaici Felix Romuliane se smatraju ravnima najboljim ostvarenjima kasnoantičkog doba u Evropi.

Na osnovu arheoloških nalazišta Gamzigrad se sagledava u šest perioda:

  • kao praistorijsko naselje iz II i I milenijuma p. n. e.;
  • kao rimsko poljsko naselje (villa rustica) iz II veka n. e.;
  • kao rimski dvorac s kraja III i početka IV veka;
  • kao crkveno dobro iz IV i V veka;
  • kao ranovizantijsko naselje V – VII veka;
  • kao srednjevekovni grad (XI vek) i
  • kao privremeno sklonište u vreme turskih osvajanja u XIV i XV veku.

Izvori i više info: Zajecar.eu, Vikipedija, Discover Serbia

Booking.com

Eduard Jovanovic

Dizajner, web developer i ilustrator. Zaljubljenik u prirodu i putovanja. Osnivač reSabi Media grupe.